Relative Content

Tag Archive for คาสิโนออนไล์

หน่วยกล้าตาย

      เราเชื่อว่าคนที่กล้าทำอะไรใหม่ๆเป็นอันดับแรกนั้น มักจะมีความกล้าเสี่ยงไม่น้อยเลยทีเดียว บ่อยครั้งที่หลายๆด้านแง่มุม เราเห็นแล้วว่าคนที่ลงมือทำเป็นอันดับแรกๆมักจะเจ็บตัว แต่ก็ประสบความสำเร็จอยู่เสมอ ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของโลกธุรกิจ แต่เป็นโลกในทุกแง่มุมทั้งใบ ไม่ว่าจะเป็น วิทยาศาสตร์ การฝึกฝน การหาความรู้ การลงมือทำอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่น งานศิลปะ ทุกอย่างเหล่านี้ ขึ้นชื่อว่าต้องมีคนที่เป็น ‘หน่วยกล้าตาย’ ผู้ซึ่งเสี่ยงทำมาก่อนแล้วนั้นเอง จึงเป็นข้อมูลให้เราได้ศึกษา พัฒนามาจนถึงทุกวันนี้ แน่นอนว่า หากเปรียบกับเรื่องทางการแพทย์ มนุษย์สามารถรู้ได้อย่างไรว่า ระบบต่างๆของร่างกายนั้นทำงานอย่างไร? นั้นก็เพราะจากอดีตที่ผ่านมา พวกเขาได้สะสมจากการทดลองอันมากมายมหาศาลทั้งกับมนุษย์และสัตว์นั้นเอง จึงทำให้ผลที่ออกมานั้นสามารถชี้ บ่งบอกได้ถึงสภาพ หน้าที่ในปัจจุบัน แน่นอนว่ามันกลายเป็นเรื่องที่ น่ากลัว และท้ายทายไม่น้อยเลยทีเดียว สำหรับคนที่เริ่มลงมือทำในเรื่องเหล่านี้ครั้งแรก อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ประสบความสำเร็จนัก แต่ทว่าการส่งต่อมาจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง ทำให้ความรู้เหล่านั้นค่อยๆ แพร่ขยาย กระจาย และลึกซึ้งในการค้นหามากขึ้น ทำให้คนบางคนได้สานต่อตามข้อมูลนั้นๆ เราต่างไม่ค่อยเห็นความสำคัญของสิ่งเหล่านี้เท่าที่ควร แต่ทว่ามันก็น่าสนุกไม่ใช่หรือ? ที่เราจะสานต่ออะไรบางอย่างของโลกได้ ที่แม้ว่าเราจะเป็นมนุษย์ตัวเล็กๆก็ตาม เราต่างก็ใช้กลไกในความเป็นมนุษย์ไปกับชีวิตประจำวันอันน่าเบื่อหน่าย เพื่อทำให้ใครบางคนขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ แล้วเราล่ะ? ได้เป็นคนแรกที่ลงมือทำอะไรบ้างหรือเปล่าในชีวิตที่คิดว่าไม่เคยมีใครลงมือทำ!       เป็นเรื่องที่น่าหวาดเสียวไม่น้อยสำหรับคนที่อยู่ใน ‘โซนปลอดภัย’ สิ่งนี้คือการที่เราอยู่ในสถานะที่ไม่ได้รับบาดเจ็บแม้ทำเรื่องที่เสี่ยงก็ตาม ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการทำธุรกิจ ที่มักจะใช้คำนี้บ่อยๆ นั้นก็คือ การไม่กล้าออกมาลงมือเปิดกิจการด้วยตนเองนั้นเอง จะเห็นได้ว่านั้นอาจจะเป็นเรื่องที่คนๆหนึ่งมีความจำเป็นในหลายๆอย่าง […]